Power

Workplace illuminated

Arbetsbelysning för dig som är ute efter riktigt starkt ljus och stor spridning. Med smarta lösningar och färre sladdar är det enkelt att flytta belysningen dit du behöver den.

Uppladdningsbart och bärbart i flera varianter

Vid många arbeten är styrka A och O för att uppdraget ska kunna utföras på bästa sätt. Ljuset kan dels vara en förutsättning för att man säkert ska veta att allting blir rätt, men det är också en fråga om säkerhet. Runt om på arbetsplatserna är det många som upplever sin arbetsmiljö som mörk. Risken för olyckor blir större, dels för att du inte ser ordentligt men också för att mörker i längden gör dig trött och ofokuserad. Med arbetslampor där styrkan är i fokus får du dels en bättre upplyst arbetsyta, men belysningen kan också riktas mot väggar och tak och ge dig en ljusare och mer trivsam arbetsplats generellt.

Passar särskilt bra för:

  • Stora ytor
  • Stort ljusbehov och brist på naturligt ljus
  • Snickare, målare, väktare m.fl.

Visste du att…

Ungefär 1 av 5 upplever sin arbetsplats som för mörk? I miljöer där förekomsten av naturligt ljus är låg är siffrorna ännu högre, och särskilt bland äldre medarbetare som kan behöva starkare ljus än andra.