Handlampa

Användningsområdena för våra handlampor är många. Eller vad sägs om en Ex/Atex-klassad handlampa där det finns risk för explosion, handlampa med UV-ljus för att lättare upptäcka sprickor, läckage, mögel m.m. De flesta är uppladdningsbara och många är vinklingsbara och försedda med magnet för att enkelt kunna fästa på metallföremål. Det de alla har gemensamt är naturligtvis hög ljuskvalitet, smarta funktioner​ och lång hållbarhet. De är ju ändå Mareld.