Press

Missing People artikel 2020

2020-12-16

MISSING PEOPLE

SPRIDER LJUS I MÖRKRET

En bild som visar mörk, natt

Automatiskt genererad beskrivning

Missing People har precis som alla andra påverkats av den pågående Coronapandemin. Man följer FHM:s rekommendationer när det gäller hur många personer som får lov att samlas på en och samma plats. I vanliga fall gör organisationen också regelbundet sök efter personer som har varit försvunna en längre tid. Den här typen av sökinsatser genomför man i dagsläget utan att kalla in allmänhet Men pandemin tycks inte ha påverkat allmänhetens vilja att ställa upp vid sökinsatser där det gäller att rädda liv.

I början av 2020 inledde Mareld Pro Lighting och Missing People ett samarbete som innebär att Mareld bistår Missing People med arbetsbelysning för att lysa upp samlingsplatser samt fick- och pannlampor som används av deltagarna vid sökinsatser. Vi på Mareld ringde upp vår kontaktperson Hasse Lagervall på Missing People för att få reda på hur deras verksamhet har påverkats av den pågående pandemin.

Hasse Lagervall är från Trollhättan och har varit verksam i Missing People sedan mars år 2013. Idag har han många ansvarsområden inom organisationen. Utöver att vara verksamhetsledare för regionalavdelning FyrBoDal är han också ansvarig för materialgruppen samt ledamot i Missing Peoples styrelse.

Hasse, kan du lite snabbt beskriva Missing Peoples verksamhet och historia för de som inte känner till er så väl?

– Missing People Sweden är en ideell organisation som hjälper anhöriga och polis med att publicera efter-

lysningar och arrangera sökinsatser efter försvunna personer. Organisationen grundades i Göteborg 2012, efter att flera personer hade samlats för att hjälpa till i sökandet efter två försvunna personer. Där blev det tydligt att samhället inte hade tillräckligt med resurser för att söka efter försvunna personer.

– Idag har vi ett tjugotal regionala avdelningar runtom i landet. Kärnan i organisationen är alla frivilliga personer som ger av sin tid för att hjälpa till i sökandet efter försvunna personer. Alla som leder sökinsatserna bemannar de regionala avdelningarna och sitter i jouren är också frivilliga och gör det utan ersättning.

En bild som visar person, mörk

Automatiskt genererad beskrivningHur går ni tillväga när ni får in information om ett försvinnande?

– Vi har ett nära samarbete med anhöriga, polis och med andra hjälporganisationer. När ett försvinnande kommer in till jouren kontrolleras det alltid mot polisen, att det finns en polisanmälan och att det inte finns några hinder för att publicera efterlysningar eller genomföra sökinsatser. När jouren har fått klartecken från polisen och från de anhöriga publiceras en efterlysning på organisationens Facebook-sida. Vanligtvis syns varje efterlysning av 200 000–1 500 000 personer. Tack vare att många delar våra efterlysningar samlas en hel del tips in i det här skedet.

”Den stora utmaningen för oss, vid så gott som alla sökinsatser, är att kunna genomföra sök även när det inte finns tillräckligt med dagsljus.”

– Om det blir aktuellt att söka efter den försvunna personen lämnar jouren över ärendet till den regionala avdelning där personen senast sågs. Den regionala avdelningen tar över kontakten med de anhöriga och planerar samt genomför olika sökinsatser. När det är dags för en sökinsats publiceras en kallelse på organisationens sociala medier. En kallelse via sms skickas också ut till de personer som har anmält sig som sökare i det aktuella länet. Över 60 000 personer har anmält sig som sökare och får ett sms när de behövs vid en sökinsats i deras län.

Coronapandemin har ju påverkat alla på ett eller annat sätt, hur har det påverkat er verksamhet?

– Pandemin har påverkat oss i väldigt hög utsträckning. Vi följer FHM:s rekommendationer när det gäller hur många personer som får lov att samlas på en och samma plats. I vanliga fall gör vi också regelbundet sök efter personer som har varit försvunna en längre tid. Den här typen av sökinsatser genomför vi i dagsläget utan att kalla in allmänhet. De här sökinsatserna har vi istället fått genomföra genom s k ”internsök”, d v s att vi som är aktiva inom Missing People genomför söket tillsammans med ett begränsat antal sökare som vi har direktkontakt med.

En bild som visar träd, utomhus, ljus, mörk

Automatiskt genererad beskrivning
– När det gäller sök där vi förhoppningsvis kan rädda liv har de genomförts. Vi har sett till att sökarna håller rekommenderat avstånd och att vi inte har fler än maxantalet, 50 st personer, på vår samlingsplats inför sök, samtidigt. Har det kommit fler än 50 st sökare har vi delat upp sökarna och skapat fler samlingsplatser. Så långt det går håller vi också till utomhus för att minska risken för smittspridning.


Självklart har vi alltid tillgång till handsprit för alla som deltar vid ett sök, och vi sanerar utrustning när den har använts. Vi har också ändrat vissa rutiner vid inskrivning av sökarna inför sökinsatsen så att vi undviker smittspridning.

– Men något som är positivt är att när det gäller sökinsatser där det gäller att rädda liv verkar det som om allmänhet ställer upp på samma sätt som innan pandemin. Vi har haft mycket god uppslutning av sökare vid flera sådana insatser trots pandemin och det är vi väldigt glada för.

Vad är viktigt att tänka på vid sökinsatser?

– Det är många saker som är viktiga. För det första är ju att vi har frivilliga som ställer upp men det brukar som sagt inte vara något problem. Är det en större sökinsats så är det också viktigt med struktur och tydlighet så att vi systematiskt och noggrant kan söka av omrEn bild som visar person

Automatiskt genererad beskrivningåde efter område. Att tillhandahålla energi till deltagarna i form av mat och dryck är också väldigt viktigt för att kunna hålla ångan uppe med bibehållen skärpa.

– När man söker efter något är det ju självklart också väldigt viktigt att man kan se bra. Den stora utmaningen för oss vid så gott som alla sökinsatser är att kunna genomföra sök även när det inte finns tillräckligt med dagsljus.

– Jag kommer ihåg första söket jag var med på, det var efter en kvinna som försvann i Trollhättan. Sökinsatsen påbörjades när det var dagsljus men, eftersom kvinnan inte hittades, fortsatte den även efter det att det hade blivit mörkt. Missing People var vid den tidpunkten en nystartad organisation. Det enda som fanns var egentligen gula västar som sponsrats av diverse olika företag. Ficklampor och pannlampor saknades helt vid söket vilket gjorde att de som inte hade råkat få med sig en egen ficklampa, använde sina mobiltelefoner som ficklampa. Alla som varit ute i terrängen en mörk och lite småregnig marsdag inser lätt att det inte gav mycket ljus för att kunna hitta en försvunnen person!

– Vi har ju som bekant i vår del av världen väldigt många månader om året när dagsljuset försvinner tidigt. Detta gör att det blir väldigt korta perioder när man effektivt kan genomföra en sökinsats efter en försvunnen person. Bra ljus i form av bra ficklampor och pannlampor är då en förutsättning för att vi överhuvudtaget ska kunna genomföra ett sök! Därför är vi otroligt glada över att ha Mareld som sponsor.

”Ca 80% av alla som anmäls försvunna till Missing People hittas vid liv!”

– En av våra största materialutgifter är för belysning, men eftersom Mareld bistår med en stor del av vårt behov av fick- och pannlampor så minskar våra kostnader på det området väsentligt. Faktum är att vi också behöver bra ficklampor även om söket genomförs under årets ljusa månader. Solen kan innebära att det blir väldigt stora kontraster och då måste vi använda ficklampor för att kunna se i område som ligger i skugga, diken, under träd, håligheter, terrängformationer etc.

Ungefär hur många personer anmäls saknade på ett år?

 

– Medeltalet ärenden de senaste åren ligger på 561 ärenden per år och 2019 var antalet ärenden hela 588 stycken.

Finns det någon period på året då det historiskt sett varit fler personer som anmälts saknade?

– Fördelningen mellan de olika månaderna är ganska jämn men under höstmånaderna brukar det som regel vara något fler som anmäls försvunna än vad som anmäls under sommarmånaderna. På hösten och vintern är vi också i behov av bra belysning på samlingsplatsen för sökarna. Det är där inskrivning sker och utrustning för att genomföra söket delas ut till sökare och patrulledare. Även om det finns allmänbelysning på t. ex. en parkeringsplats eller utanför en lokal, så är den många gånger otillräcklig för att snabbt kunna organisera en sökinsats. Här har Marelds bidrag med arbetsbelysning och stativ kommit väl till pass och är mycket värdefullt för oss under den mörka årstiden.

Hur ser ni på framtiden?

– Vi ser med optimism på framtiden. Även om vi, precis som andra, har lidit ekonomiskt under den pågående pandemin, har vi ändå kunnat stärka organisationen genom att vi har fått fler medlemmar och fler aktiva volontärer. När det gäller våra aktiva har vi arbetat mycket med att hålla kunskapen kring hur en sökinsats går till levande hos dem även om det har blivit färre planerade sökinsatser. För varje dag hoppas vi att vi blir lite bättre och effektivare på olika områden.

– Vad som är lite mer bekymmersamt är att vi sett att gåvor och sponsring från företag så gott som helt har upphört från det att pandemin startade. När det gäller gåvor från privatpersoner så har även det minskat även om det inte skett i samma omfattning som sponsringen från företag. Men vi hoppas och tror att detta kommer vända tillbaka så småningom.

– Missing People är helt beroende av gåvor från företag och privatpersoner eftersom vi inte får några bidrag varken från kommun, landsting eller stat. Som tur är har vi några stora sponsorer som Mareld, VW och Sokigo. Dom hjälper oss med utrustning m.m. för att skapa rätt förutsättningar så att vi kan fortsätta vår verksamhet att rädda liv och att hitta försvunna personer, även nu under pandemin! Så fram tills pandemin är över och bidrag från privatpersoner och företag börjar återgå till normala nivåer så är vi väldigt tacksamma för att vi har våra stora trogna sponsorer.Mareld Pro Lighting rekryterar chef från Fagerhult

2020-10-06

Mareld Pro Lighting rekryterar chef från Fagerhult

För att ta nästa steg inom arbetsbelysning för yrkesproffs rekryterar nu Mareld Pro Lighting Andreas Bernet som Technical Brand Manager, tidigare produktchef på Fagerhult.

”Teknikutvecklingen inom ljus och arbetsbelysning går fort och efterfrågan av bra arbetsbelysning med smarta funktioner ökar hela tiden. För att fortsätta driva utvecklingen i det tempot vi önskar behövde vi förstärka organisationen ytterligare, och vi är väldigt glada över att få in Andreas Bernet och hans kompetens i organisationen” säger Herman Rosén, Brand Director Mareld 

Andreas har en elektroingenjörsbakgrund och en lång och gedigen erfarenhet inom ljus och belysning. Han kommer närmast från Fagerhult där han arbetat i 6 år som produktchef för Fagerhults kundunika erbjudanden.

”Mareld har gjort en fantastisk resa inom arbetsbelysning sedan de lanserades 2017 och är idag en av de ledande aktörerna på marknaden. Jag ser verkligen fram emot att få möjligheten att jobba på Mareld och att vara med och leda utvecklingen av nya produkter och därtill kopplade tjänster” säger Andreas Bernet, Technical Brand Manager Mareld.

 

Mareld Pro Lighting är en aktör verksam inom område professionell arbetsbelysning och finns framförallt i Norden men även i Polen, Litauen, Frankrike och Lettland. Varumärket grundades 2017 och har sitt säte i Alingsås. I sortimentet ingår pannlampor, arbetslampor, ficklampor, handlampor och ledlister.

Mareld Pro Lighting lanserar smarta och mobila arbetslampor Höst 2020

2020-09-01

Mareld Pro Lighting lanserar 5 nya mobila arbetslampor

 

Mobil, uppladdningsbar och appstyrd arbetsbelysning är i fokus när Mareld lanserar 5 nya arbetslampor nu i höst.

 

”Idag är det ett övervägande fokus på ljusstyrka vid val av arbetsbelysning, vilket är viktigt men inte avgörande. Saker att ta hänsyn till är om man har tillgång till el eller behöver batteridrivna och uppladdningsbara arbetslampor, om man är i behov av att seriekoppla flera arbetslampor och om man behöver reglerbar färgåtergivning. I övrigt är saker som ljusspridning eller riktat ljus samt tålighet i arbetslampan viktiga” säger Peter Dismark, Brand Manager Mareld

APPstyrda

Att koppla upp mobiltelefonen till olika produkter har blivit alltmer efterfrågat. Av Marelds fem nya arbetslampor går fyra av dem att koppla upp och styra med mobilen. Via appen kan man sätta på, stänga av, dimma och ställa in timer för arbetsbelysningen. Appen går att ladda ner i Appstore och Google Play.

 

” Vi ser en ökande andel som använder appen och vi vill ge våra användare en bättre upplevelse. I år har vi därför utvecklat appen med fler funktioner och även lagt till fler arbetslampor. Andra saker vi har jobbat med är användarvänligheten. För att enkelt kunna se vilka arbetslampor som går att styra med appen har vi lagt till ”APP” i produktnamnet som t.ex. Shiny 5000 RE APP.” Säger Peter Dismark

Uppladdningsbara

Det finns ett stort behov av uppladdningsbara arbetslampor eftersom tillgången till närliggande eluttag på olika byggarbetsplatser ofta är begränsad. Att slippa långa förlängningssladdar gör inte bara arbetsbelysningen mer mobil, det bidrar också till en säkrare arbetsmiljö då risken för att snubbla över trassliga sladdar minskar.

 

”Vi ser att efterfrågan på uppladdningsbara arbetslampor ökar hela tiden, liksom kraven på lång drifttid. Fyra av våra fem nya arbetslampor är uppladdningsbara och vi har också fokuserat på att de ska ha en lång drifttid. T.ex. har SHINE 4500 RE APP en drifttid på upp till 8 timmar.”

Tåliga

Arbetsbelysning används ofta i tuffa miljöer såväl inomhus som utomhus. De utsätts regelbundet för kyla, värme, väta, slag och stötar. Mareld har delat in sitt sortiment i tre segment: Power, Precision och Performance, där produkter som ingår i Performance är extra tåliga mot smuts, väta och slitage.

 

”Två av våra nya lampor, SHINY 5000 RE APP och SPARKLE 4000 RE, ingår i vårt “Performance segment”, säger Peter

 

Ljusstarka

Även om ljusstyrka inte är i fokus när Mareld lanserar fem nya arbetslampor så är de fullpackade med kraft enligt deras produktspecifikationer.

 

”BLAZE 12 000 RE APP är vår absolut mest ljusstarka nyhet. Den har 12 000 lumen fördelat på två ljuskällor som går att vinkla. Dessutom är den uppladdningsbar med en drifttid på upp till 5 timmar och Appstyrd” Säger Peter Dismark

 

”Jag är väldigt stolt över vårt sortiment av arbetslampor. Vi har en bredd av lampor med många olika funktioner och egenskaper som täcker in de flesta behoven av mobil arbetsbelysning på marknaden idag”, avslutar Peter Dismark

 

(Högupplösta bilder: https://drive.google.com/drive/folders/1Dvno2qvJAhJwfV98D_XI1MpILJaQ1GnY?usp=sharing)

 

____________________________________________________________________________________________

 

Mareld Pro Lighting är en aktör verksam inom område professionell arbetsbelysning och finns framförallt i Norden men även i Polen, Litauen, frankrike och Lettland. Varumärket grundades 2017 och har sitt säte i Alingsås. I sortimentet ingår pannlampor, arbetslampor, ficklampor, handlampor och ledlister. Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
Luna Group, Sandbergsvägen 3, Alingsås, Västra Götalands län 441 39, Sverige
Avregistrera

Mareld Pro Lighting och Missing People inleder samarbete

2020-03-30

Mareld Pro Lighting och Missing People inleder samarbete

 

Visionen ”Ingen ska försvinna utan att hittas” står i fokus när Mareld Pro lighting ska bistå Missing People med fick- och pannlampor.

 

 

Varje år hjälper Missing People polis och anhöriga aktivt med att publicera efterlysningar och arrangera sökinsatser när en person försvinner. Enligt verksamhetsplanen för 2020 vill Missing People bli en alltmer central aktör i samhället vid en händelse där en person försvinner. För att klara av målen behöver Missing People knyta till sig starkare partnerskap och sponsorer samt samverka med myndigheter.

 

    Vår vision för 2020 är att bli en än mer etablerad, accepterad och professionell samhällsfunktion vid eftersök av försvunna personer. Ingen försvunnen person ska förbli saknad. För att klara av vår vision behöver vi skala upp våra samarbeten med olika partners och samla in mer pengar, säger Hasse Lagervall, Gruppansvarig för Materialgruppen och styrelseledamot i Missing People

 

Samarbetet inleds omgående och innebär att Mareld Pro Lighting, i ett första skede, bistår med ett stort antal fick- och pannlampor och mobil arbetsbelysning för uppsamlingsstationerna vid sökinsatser.

 

    Jag är övertygad om att samarbetet kommer leda till bättre förutsättningar vid sökinsatser och att det i sin tur leder till att Missing People kommer närmare sin vision. Det krävs ett otroligt stöd när en närstående försvinner och att Missing People kan gå in och hjälpa till vid en sådan händelse är otroligt viktigt, säger Jan-Peter Rissel, Brand Director Mareld Pro Lighting

 

Arbetsbelysningen kommer att levereras till Missing People centralt för att sedan fördelas ut till de 22 regionala avdelningarna runt om i landet.

 

    Ett av våra viktigaste redskap vid sökinsatser, och också en av våra största utgifter, är ficklampor och pannlampor.  Vårt mål är att med kort varsel kunna erbjuda starka och effektiva fick- och pannlampor till minst 250 personer i varje distrikt, fortsätter Hasse Lagervall.

 

Vid frågor gällande samarbetet vänligen kontakta:

 

Hasse Lagervall, Styrelseledarmot och Gruppansvarig Materialgruppen. Tel. 070-521 89 31

Jan-Peter Rissel, Brand Director, Mareld Pro Lighting. Tel. 070-640 63 91

 

 

Missing People är en ideell organisation som hjälper anhöriga och polis med att publicera efterlysningar och arrangera sökinsatser efter försvunna personer. I dag är Missing People en rikstäckande organisation med ett tjugotal regionala avdelningar runtom i landet. Kärnan i organisationen är alla frivilliga personer som ger av sin tid för att hjälpa till i sökandet efter försvunna personer. 

 

Mareld Pro Lighting erbjuder arbetsbelysning för den professionella hantverkaren. Produkterna är indelade i tre segment, Power, Precision och Performance för att underlätta för slutanvändaren att välja rätt arbetsbelysning för sitt arbete. Mareld Pro Lighting är ett varumärke som ingår i Bergman och Beving koncernen.Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
Luna Group, Sandbergsvägen 3, Alingsås, Västra Götalands län 441 39, Sverige
Avregistrera

Mareld är först ut med en digital produktväljare

2019-11-05

 

Mareld Pro Lighting är först ut med en digital produktväljare för tillfällig arbetsbelysning.

 

Mareld Pro Lighting, som erbjuder tillfällig och mobil arbetsbelysning för proffs, har lanserat en digital produktväljare som gör det enklare för proffsen att välja rätt ljus för arbetsuppgiften. På endast tre klick får man fram ett anpassat resultat baserat på de frågor man besvarat. Ett verktyg som kan användas av så väl användare som arbetsgivare för att säkerställa rätt ljus på arbetsplatsen.

 

På byggarbetsplatser, där förhållandena ständigt ändras, måste arbetsbelysningen ses över med jämna mellanrum. Det finns dock inga tydliga krav att luta sig tillbaka mot när det kommer till tillfällig arbetsbelysning. Däremot finns det föreskrifter från arbetsmiljöverket som i många fall inte efterlevs. En av anledningarna kan kopplas till okunskap kring vilken typ av arbetsbelysning som behövs för att uppnå full säkerhet och bästa resultat.

 

- Det är precis denna typ av okunskap vi vill adressera med hjälp av vår nya digitala produktväljare. Den är enkel att använda och finns tillgänglig för alla via vår hemsida. Om man känner sig osäker på vilken arbetsbelysning som passar bäst är produktväljaren ett otroligt bra verktyg och på bara några sekunder får man fram ett förslag på bästa arbetsbelysningen för jobbet, säger Peter Dismark, Brand Manager på Mareld Pro Lighting.

 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2 Paragraf 11 §§) står det:  "Belysningen skall anpassas till de arbetandes olika förutsättningar och de synkrav som arbetsuppgifterna ställer. Belysning ska ha en för den enskilde lämplig fördelning och riktning. Bländning ska undvikas så långt det är möjligt." Detta gäller även inom byggnads- och anläggningsindustrin i icke färdigställda utrymmen

 

 - Vår produktväljare utgår från de miljöer som ett proffs, oavsett yrke, befinner sig i. Att välja rätt arbetsbelysning har inte enbart med själva arbetsuppgiften att göra utan beror också på utrymmet som arbetsuppgiften ska utföras i. Genom att svara på tre frågor utifrån yrke, arbetsområde och miljö kan vi rekommendera den arbetsbelysning som passar bäst, säger Peter Dismark.

 

Även om man inte kopplar direkta olyckor på arbetsplatser med arbetsbelysning kan dålig arbetsbelysning på långsikt få allvarliga konsekvenser. En uppenbar konsekvens är bl.a. att man får sämre syn om man arbetar i dåligt ljus under lång tid. Dålig arbetsbelysning kan också bidra till huvudverk och att man blir trött fortare, vilket i sin tur kan få negativa konsekvenser på effektiviteten och slutresultatet

 

 - Genom att använda rätt belysning tidigt i karriären kan man förebygga risken för bl.a. synskador vilket har en stor påverkan på livet i ett senare skede. Därav hoppas vi att många arbetsgivare tar detta på största allvar och informerar samt ställer krav på arbetsbelysningen på deras arbetsplatser. Samtidigt har arbetstagarna ett eget ansvar att informera om dålig belysning, säger Peter Dismark.

 

I dagsläget är Mareld Pro Lighting först ut med att lansera ett verktyg av detta slag och förhoppningen är att man ska utveckla konceptet vidare.

 

För att testa produktväljaren kan ni besöka följande webbadress: https://www.mareldlightguide.com

Har ni frågar om produktväljaren kan ni kontakta Peter Dismark, 070 848 06 12

 

 


Om Mareld Pro Lighting

På Mareld Pro Lighting vet vi att bra belysning gör riktigt stor skillnad och att ljuset i stor utsträckning påverkar din prestation. Vi tror därför att det finns utrymme för belysningen att bli mer än slit-och-släng-produkter som prioriteras lågt och hanteras dåligt. Med arbetslampor indelade i tre segment (Power, Performance, Precision) hjälper vi dig att hitta lösningen på dina belysningsproblem och välja lampor efter dina behov. Allt i från högre hållbarhet och starkare ljus till mer flexibla och smarta lösningar ryms i vårt utbud.

 Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
Luna Group, Sandbergsvägen 3, Alingsås, Västra Götalands län 441 39, Sverige
Avregistrera

Nya pannlampor – rejäl styrka med smidigheten i behåll.

2019-08-14

Pressmeddelande augusti 2018-08-15

 

 

Nya pannlampor – rejäl styrka med smidigheten i behåll.

 

Smidiga, uppladdningsbara och stöttåliga; nu finns Marelds nya pannlampor med funktioner som är anpassade utefter användarens behov. Välj mellan styrka och zoom, eller både. 

 

 

– Vi ser en ökad efterfrågan på riktigt bra och kvalitativa produkter inom detta segment. Därför expanderar vi satsningen med ett antal olika pannlampor med anpassade funktioner, säger Peter Dismark, Brand Manager för Mareld.

 

Marelds nya pannlampor är uppladdningsbara och extra stöttåliga, vilket ger bättre ekonomi. De är dessutom gummibeklädda på insidan för skönare komfort och för att ge bättre fäste runt huvudet eller hjälmen. Man kan också justera ljusläget på lamporna för anpassning till det specifika utförandet. Pannlamporna är dessutom utrustade med ett rött varningsljus när det är lågt batteri.

 

 

– Mareld är en uppstickare i branschen och har på riktigt tagit ett grepp om belysningen på arbetsplatser. Det är viktigare än man tror, och väljer man rätt belysningen kan man både spara tid och pengar, samt utföra arbetet på ett mer kvalitativt sätt. Vi släpper ett gäng arbetslampor nu som fokuserar på att möta branschens behov. Saker som att kunna anpassa ljuset på lampan, eller att kunna bära den med sig, är saker som vi tror kommer efterfrågas mer. Men förutom att släppa innovativa och kvalitativa produkter vill vi också bidra med kunskap till branschen för att välja rätt och prioritera bra arbetsbelysning, säger Peter Dismark.

 

Förutom att pannlamporna är ergonomiska och ekonomiska finns andra tekniska fördelar, till exempel att man kan få olika ljuslägen och justera fokus i ljuset. Man kan också använda pannlamporna i utrymmen där man lätt stöter emot då de är väldigt stöttåliga. Pannlamporna finns att köpa hos närmsta byggåterförsäljare eller på Toolstore.se

 

 

Artikelinformation:

Art nr: 69000-1003 Mareld Stellar 470 Art nr: 69000-0906 Mareld Halo 250

Art nr: 69000-0500 Mareld Halo 540 RE

 

För mer information eller produktbilder kontakta:peter.dismark@luna.seDet här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
Luna Group, Sandbergsvägen 3, Alingsås, Västra Götalands län 441 39, Sverige
Avregistrera

Nya pannlampor – rejäl styrka med smidigheten i behåll.

2019-08-12

 

Pressmeddelande augusti 2018-08-15

 

 

Nya pannlampor – rejäl styrka med smidigheten i behåll.

 

Smidiga, uppladdningsbara och stöttåliga; nu finns Marelds nya pannlampor med funktioner som är anpassade utefter användarens behov. Välj mellan styrka och zoom, eller både. 

 

 

– Vi ser en ökad efterfrågan på riktigt bra och kvalitativa produkter inom detta segment. Därför expanderar vi satsningen med ett antal olika pannlampor med anpassade funktioner, säger Peter Dismark, Brand Manager för Mareld.

 

Marelds nya pannlampor är uppladdningsbara och extra stöttåliga, vilket ger bättre ekonomi. De är dessutom gummibeklädda på insidan för skönare komfort och för att ge bättre fäste runt huvudet eller hjälmen. Man kan också justera ljusläget på lamporna för anpassning till det specifika utförandet. Pannlamporna är dessutom utrustade med ett rött varningsljus när det är lågt batteri.

 

 

– Mareld är en uppstickare i branschen och har på riktigt tagit ett grepp om belysningen på arbetsplatser. Det är viktigare än man tror, och väljer man rätt belysningen kan man både spara tid och pengar, samt utföra arbetet på ett mer kvalitativt sätt. Vi släpper ett gäng arbetslampor nu som fokuserar på att möta branschens behov. Saker som att kunna anpassa ljuset på lampan, eller att kunna bära den med sig, är saker som vi tror kommer efterfrågas mer. Men förutom att släppa innovativa och kvalitativa produkter vill vi också bidra med kunskap till branschen för att välja rätt och prioritera bra arbetsbelysning, säger Peter Dismark.

 

Förutom att pannlamporna är ergonomiska och ekonomiska finns andra tekniska fördelar, till exempel att man kan få olika ljuslägen och justera fokus i ljuset. Man kan också använda pannlamporna i utrymmen där man lätt stöter emot då de är väldigt stöttåliga. Pannlamporna finns att köpa hos närmsta byggåterförsäljare eller på Toolstore.se

 

 

Artikelinformation:

Art nr: 69000-1003 Mareld Stellar 470 Art nr: 69000-0906 Mareld Halo 250

Art nr: 69000-0500 Mareld Halo 540 RE

 

För mer information eller produktbilder kontakta: peter.dismark@luna.seDet här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
Luna Group, Sandbergsvägen 3, Alingsås, Västra Götalands län 441 39, Sverige
Avregistrera