Om Mareld

Idag arbetar väldigt många svenskar i dåligt ljus.

Det gäller på byggarbetsplatser, i rum som ska målas om, inne i elskåp, inomhus och utomhus. Dålig belysning bidrar till att vi ser sämre, gör ett sämre jobb och mår sämre. Vi på Mareld tror att det beror på okunskap. Därför jobbar vi med att sprida kunskapen om arbetsbelysning, och därför har vi också bestämt oss för att uteslutande jobba med att utveckla just arbetsbelysning. Vi vill att alla ska ha rätt ljus för jobbet och på så sätt eliminera fall­ olyckor i trappor, andra skador och förslitningar i rygg och nacke orsakat av konstiga arbetspositioner som ett resultat av dålig arbetsbelysning. Vi vill också kunna säga hej då till trassliga kablar, dåliga batterier och dålig färgåtergivning. Man skulle kunna sammanfatta det i vår strävan och vår målbild:

NO MORE BAD LIGHT.

Visste du att…

– Felaktig belysning hämmar dig i ditt arbete.
Det sänker prestationsförmågan, gör dig mindre effektiv och är en vanlig orsak bakom fel och olyckor.

Vi skingrar mörkret

Tiden för trassliga sladdar, dåliga batteritider och känslig utrustning är över. Med riktigt bra arbetsbelysning anpassad efter användarnas dagliga utmaningar tar vi tag i belysningsproblemen.

På Mareld Pro Lighting vet vi att bra belysning gör riktigt stor skillnad och att ljuset i stor utsträckning påverkar din prestation. Vi tror därför att det finns utrymme för belysningen att bli mer än slit-och-läng-produkter som prioriteras lågt och hanteras dåligt. Visste du till exempel att du både blir effektivare och gör färre fel när du väljer rätt ljus för din arbetsmiljö?

Frågar du användarna själva så är det saker som längre batteritider, färre sladdar och bättre hållbarhet som efterfrågas. Det har vi tagit fasta på i vårt sortiment. Med arbetslampor indelade i tre segment hjälper vi dig att hitta lösningen på dina belysningsproblem och välja lampor efter dina behov. Allt i från högre hållbarhet och starkare ljus till mer flexibla och smarta lösningar ryms i vårt utbud.

Vi har koll på skillnaden som riktigt bra belysning kan göra. Nu är det dags att du som användare får samma koll.

Visste du att…

Endast 15 % av svenskarna anser att belysningen på arbetsplatsen är anpassad efter deras behov. Ditt ljusbehov kan många gånger skilja sig markant från dina kollegors. Ta kontroll över din egen ljussituation med kompletterande belysning!