Skillnaden mellan Lux, Lumen och Watt

Lumen är en viktig del av beslutsprocessen vid val av lampa. Men vad är egentligen skillnaden mellan Lux, Lumen och Watt? Vi reder ut begreppen åt er.

Lux används för att mäta mängden ljus inom ett visst område – en lux är lika med en lumen per kvadratmeter. Det gör det möjligt för oss att mäta den totala mängden synligt ljus och intensiteten av ljuset på en given yta. Med andra ord, lumen mäter det totalt avgivna ljusflödet medan lux mäter ljusintensiteten. Det är dock viktigt att påtala att lumen inte är samma sak som upplevd ljuskvalitet. 

Effekt mäts i enheten watt (W). På elektriska apparater ska det tydligt framgå hur stor effekt de har. För att få fram hur mycket energi som en viss apparat använder, så multiplicerar man effekten med tiden man använder apparaten – och tiden mäts i timmar (h). Enkelt förklarat kan man säga att ju högre effekt något har, till exempel en glödlampa, desto mer elektrisk energi (ström) behövs per sekund för att driva den. 

Saker att komma ihåg: 

    • Många tillverkare lovar en mycket större mängd lumen än produkten ger. 
    • Leta efter lumen inte mängden watt 
    • Lumen mäter det totalt avgivna ljusflödet 
    • Lux mäter ljusintensiteten 
    • Lumen är inte samma sak som upplevd ljuskvalitet 

Se alla våra lampor och jämför lumen här: