Mareld sponsrar nattvandrarna i Göteborg

Mareld sponsrar nattvandrarna i Göteborg för säkrare och tryggare utemiljöer.

Vi stödjer nattvandrarna

Nattvandrarna är en ideell förening som startades i syfte att få vuxna förebilder att synas ute bland ungdomarna som rör sig ute på kvällar och nätter. Det handlar om att skapa en social trygghet och tillgängliggöra medmänskligt stöd för de som behöver. Föreningen startades 1987 och har sedan dess vuxit med nattvandring i hela landet.

Det är viktigt att vara med och bidra till lokala föreningar, framförallt sådana vars syfte är att skapa trygga och hållbara samhällen. Därför är Mareld med och sponsrar Nattvandrarna. Att vara ute när det är mörkt skapar ofta en obehaglig känsla hos individen. Att aktivt arbeta med ljus i alla typer av miljöer är viktigt för att både skapa tryggare miljöer och säkrare arbetsmiljöer.