Om Mareld

Praktiske løsninger basert på reelle behov.

Det er dessverre lite fokus på arbeidsbelysning for deg som jobber på byggeplassene eller har en mobil arbeidssituasjon. Sammenhengen mellom arbeidsbelysning og yteevne, resultat og fornøyde og friskere ansatte er godt dokumentert i studier. Denne vitenskapen har vi lagt til grunn i vår utvikling av MARELD.

På Luna vet vi at bra belysning gjør den virkelige store forskjellen og at lyset i stor utstrekning påvirker din prestasjon. Vi mener derfor det er viktig at belysningen blir prioritert og sett på som et nødvendig arbeidsredskap som prioriteres høyt. I tillegg til god bakgrunnskunnskap, la vi stor vekt på brukerinvolvering og brukerperspektivet i vår produktutvikling. Det er tross alt DU som skal bruke våre produkter. Et tett og godt samarbeid med fagfolk førte til de gode og praktiske produktløsningene som finnes i sortimentet i dag.

Innspillene om: lengre batteritider, færre skjøteledninger og bedre holdbarhet, samt smart tilbehør, håper vi du opplever er blitt besvart i dette konseptet.

 

The Lighting Tool

Lys som verktøy
Riktig arbeidsbelysning gjør en virkelig forskjell, og lyset påvirker din arbeidsprestasjon. Vi tror derfor det er viktig at belysningen blir prioritert og sett på som et nødvendig arbeidsredskap som prioriteres høyt og behandles ordentlig.

Visste du at…

Kun 15% av nordmenn anser at belysningen på arbeidsplassen er tilpasset deres behov. Ditt lysbehov kan mange ganger skille seg markant fra dine kollegaers. Ta kontroll over din egen lyssituasjon med kompletterende belysning!